STEAM là phương pháp tiếp cận kiến thức liên môn, kết hợp các lĩnh vực khác nhau

Chương trình STEAM được nghiên cứu và phát triển bởi Đội ngũ chuyên môn của Hệ thống trường Khai Nguyên – ISP Schools đã có kinh nghiệm lâu năm trong phát triển chương trình cho nhiều đơn vị giáo dục STEAM.

STEAM là phương pháp tiếp cận kiến thức liên môn, kết hợp các lĩnh vực khác nhau như: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Art) và Toán học (Mathematics).

Với 2 chủ đề mới mỗi tuần, các con sẽ được tiếp cận với kho chủ đề học tập đa dạng. Lợi ích của việc tiếp xúc với kho chủ đề đa dạng như vậy sẽ giúp các con tập thói quen tư duy, dần hình thành khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, cũng như có được kiến thức và kỹ năng nền tảng để chuẩn bị cho bậc học phổ thông tiếp theo của lộ trình Hệ thống trường Khai Nguyên – Inspire Schools đã chuẩn bị cho con.

Ở lứa tuổi mầm non, các con sẽ được học tập các chủ đề gắn liền với thực tế cuộc sống, thế giới tự nhiên, các nét văn hóa đặc trưng của người Việt lẫn cả các hiện tượng mới nhất đang diễn ra xung quanh.

STEAM đề cao phương pháp học tập chủ động, tập trung vào thực hành và học theo dự án (Project-based learning), được các trường học hàng đầu tại Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan ứng dụng để thay đổi phương thức học tập truyền thống.

Con yêu thích việc học vì các dự án tạo điều kiện cho con vui chơi (Play-based learning) với nhiều vật liệu và các thông tin mới lạ. Việc tiếp thu diễn ra hoàn toàn tự nhiên.