HỆ THỐNG LITTLE DRAGONS KINDERGARTEN

Sứ mệnh:

Little Dragons Kindergarten (LDK) mang đến 1 môi trường giáo dục cởi mở, gần gũi với thiên nhiên và đưa nhiều vật liệu tự nhiên đa dạng vào chương trình dạy và học. LDK hy vọng rằng tình yêu thiên nhiên có thể được hình thành và phát triển một cách tự nhiên trong những năm tháng đầu đời của trẻ, tạo cho trẻ nền tảng vững chắc cho nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bằng cách nuôi dưỡng trí tưởng tượng, khuyến khích bản tính tò mò và cổ vũ niềm yêu thích khám phá, LDK hy vọng giúp những công dân tương lại tìm thấy hứng thú học hỏi, hình thành niềm hăng say học tập suốt đời.

Giá trị cốt lõi:

  • The love of learning: Tinh thần ham học hỏi
  • The love for nature:  Tình yêu thiên nhiên
  • Respect: Sự tôn trọng