STEAM là phương pháp tiếp cận kiến thức liên môn, kết hợp các lĩnh vực khác nhau như: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Art) và Toán học (Mathematics). 

Thực hành & học theo dự án (Project – based learning)

  • Đề cao phương pháp học tập chủ động, tập trung vào thực hành.

Học qua vui chơi (Play-based learning)

  • Các dự án tạo điều kiện cho trẻ vui chơi với nhiều vật liệu và các thông tin mới lạ. Việc tiếp thu diễn ra hoàn toàn tự nhiên. 

 

hình ảnh sinh hoạt