Hệ thống trường mầm non Little Dragons

Hệ thống trường mầm non Little Dragons trực thuộc Hệ thống trường Inspire – Khai Nguyên – hệ thống trường liên cấp có sự đầu tư bài bản vào chương trình giáo dục vì mục tiêu phát triển toàn diện của con và hướng con trở thành những ng dân toàn cầu – bắt kịp sự phát triển của thời đại ng nghệ 4.0

Hệ thống trường mầm non Little Dragons bên cạnh hoạt động chăm sóc thể chất, nuôi dưỡng tinh thần cho con, nhà trường sẽ bổ sung thêm các giá trị học tập của thời đại gồm Ideate (Khám phá & Ý tưởng) – Innovate (Phát kiến) – Inspire (Truyền cảm hứng), nhằm xây dựng nếp tư duy và giúp con phát triển bản thân trong dài hạn. Con sẽ được cung cấp môi trường học mà chơi để đánh thức toàn diện tiềm năng và các phẩm chất tự lập cần thiết 4Cs: Creativity (Sáng tạo), Communication (Giao tiếp), Collaboration (Hợp tác), Critical thinking (Tư duy phản biện) để con có sự chuẩn bị vững vàng cho thế kỉ 21.