Kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo TT36 của LDK5 – Trường MN Nam Long 2

Thông báo: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non – Năm học 2023 – 2024

Thông báo: Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, Năm học 2023-2024

Thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024

Thông báo: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024

Trân trọng!